Czy wiesz, że… są treści, słowa, zwroty, wyrażenia, zachowania zabronione na Facebooku?

Facebook to miejsce, gdzie spotykają się osoby z różnych kultur, różnych narodowości, o różnych poglądach i sposobie myślenia. Dla wszystkich ma to być miejsce, gdzie mogą porozmawiać ze znajomymi, poznać nowych ludzi czy dzielić się opiniami.  Aby zapewnić użytkownikom swobodną wymianę poglądów, a jednocześnie poczucie bezpieczeństwa i poszanowania drugiego człowieka, Facebook stworzył specjalny zbiór  zasad. Obowiązują wszystkich korzystających z platformy. Zasady te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa, swobody wypowiedzi i równości, a  nieprzestrzeganie  ich grozi nawet zablokowaniem i usunięciem konta.

Jakie to zasady?

Jedną z podstawowych aktywności zabronionych na Facebooku  jest propagowanie nienawiści. Chodzi tu o negatywne wypowiadanie się na temat cech pewnych określonych grup społecznych. FB wymienia tu grupy takie jak:  rasa, narodowość, pochodzenie,  wyznanie, płeć, tożsamość płciowa, orientacja seksualna, choroba lub niepełnosprawność.

Czyli na przykład zabronione na Facebooku jest porównywanie tych osób do:
  • owadów;
  • zwierząt, które są kulturowo postrzegane jako gorsze pod względem intelektualnym lub fizycznym;
  • brudu, bakterii, chorób i odchodów;
  • sprawców napaści na tle seksualnym;
  • niższej formy człowieczeństwa;
  • przestępców stosujących przemoc i przestępców seksualnych;
  • wyśmiewanie ofiar przestępstw, nawet jeśli nie dotyczy to konkretnej osoby.
Zabronione na Facebooku jest stosowanie określeń, które sugerują niższość fizyczną czy psychiczną.

Do słów zabronionych w odniesieniu do powyższych grup społecznych należą określenia takie jak np:

„brzydki,”, „niedorozwinięty”, „odrażający” czy  „opóźniony w rozwoju”, „kretyn”, lub „idiota”, „głupi” „oszust”, „skąpiec”, „kłamca”, albo „puszczalska”.
Nie wolno używać  wyrażeń takich jak:  „nienawidzę …” , „nie lubię…” „…są najgorsi”, „ohyda”, czy „paskudztwo” itp.
Treści te są zabronione na Facebooku zarówno w formie graficznej, jak i pisemnej. Nie wolno też w żaden sposób zachęcać do wykluczenia  tych osób ze społeczeństwa.

Kolejnym  zachowaniem zabronionym na Facebooku jest umieszczanie materiałów nawołujących do przemocy w jakiejkolwiek formie.

Nie wolno publikować filmów, zdjęć pochwalających przemoc (zwłaszcza wobec dzieci) cierpienie lub poniżenie. Materiały przedstawiające umierających ludzi, rannych, czy  rozczłonkowane ciała — również są zabronione.
W wyjątkowych przypadkach Facebook pozwala na publikację takich treści, pod warunkiem, że  są to przypadki medyczne lub materiały potępiające przemoc.  Należy wtedy dodać ostrzeżenie o tym, że dany film zawiera sceny drastyczne lub jest przeznaczony dla osób powyżej 18 lat.

Niedozwolone są również materiały nacechowane seksualnie.

Wszelkie filmy oraz zdjęcia przedstawiające  nagość, czy czynności związane z seksem lub treści służące do „ułatwiania, promowania lub koordynowania kontaktów seksualnych między osobami dorosłymi.”
Jeśli zauważymy treści,  które  wydają nam się niestosowne, lub nawet zagrażają bezpieczeństwu innych użytkowników Facebooka, możemy w prosty sposób ten fakt zgłosić.
Aby zgłosić  posta: kliknij  w prawym górnym rogu posta  w „…”  (trzy kropki) następnie w okienku, które się rozwinie, kliknij w  „przekaż opinie dotycząca posta”  i wybierz powód zgłoszenia.
Aby zgłosić film: kliknij na niego i w prawym dolnym rogu (obok udostępnień) wybierz „…” w okienku, które się otworzy,  wybierz „przekaż  opinie na temat filmu” i postępuj zgodnie z instrukcjami.
Mam nadzieję, że zaciekawił Cię ten artykuł, jeśli tak, udostępnij go dalej (np. na Facebooku)  😉 tak, aby również Twoi znajomi z niego skorzystali.
Jeśli chcesz poznać więcej „tajników Facebooka” zapraszam TUTAJ 
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram